Dekapol Epoxy & Polyurethane Systems
egetek-epoksi-img-01.jpg
egetek-epoksi-img-02.jpg
egetek-epoksi-img-03.jpg
egetek-epoksi-img-04.jpg
egetek-epoksi-img-05.jpg
egetek-epoksi-img-06.jpg
egetek-epoksi-img-07.jpg
egetek-epoksi-img-08.jpg

Epoksi Kaplama veya Epoksi Boya Yapılacak Betonarme Zemin Özellikleri


Epoksi boya veya epoksi kaplama yapılacak beton sınıfının en az C25 (Basınç dayanımı: 25 N/mm2) ve beton yüzey çekme dayanımının 1,5 N/mm2 üzeri olması gerekmektedir. Oluşabilecek çekme gerilmelerine karşı çift kat çelik hasır veya projesine uygun donatılarının yerIeştiriImiş olması gerekir. Epoksi uygulama yapılacak yüzeyde yüzey sertleştirici kullanılmamalıdır. Yüzey, perdah makinesinde tepsi takılı haldeyken düzgün bir şekilde perdahlanmalı, pürüzsüz ve dalgalanma olmayan bir yüzey elde edilmelidir. Perdah makinesinden tepsi çıkartılarak ince perdah yapılmasına gerek yoktur. Çatlak kontrolü için genel mühendislik kuralları çerçevesinde derz kesim işlemi yapılmalıdır. Epoksi boya veya epoksi kaplama yapabilmek için betonun bağıI nem oranının %5’in altında olması gerekir. Yani; meysim ve ortam koşuIIarına bağlı olmakla birlikte beton dökümünden itibaren 2~4 hafta kadar geçmelidir. Gerekil nem koşuIIarı ve bekleme süreleri sağlanamıyorsa, farklı astar ve kaplama sistemleri değerlendirilmelidir.

Epoksi Kaplama ve Epoksi Boya Yapılması Saha Şartları ve Uygunluk Testleri>
Epoksi kaplama veya epoksi boya yapılabilmesi için, saha betonunun yukarıda tariflenen teknik özelliklerde olması gereklidir. Yüzeyin epoksi uygulamaya uygun olup olmadığına bu bilgiler ışığında karar verilecektir. Beton yüzeyi sağlam, tam olarak bitirilmiş, çatlaksız, kuru, yüzey üzerindeki tüm parçacıklardan, tozdan vb. arındırılmış olmalıdır. Yüzeyler çukur, kırık, çatlak, segregasyon gibi hatalar içermemeli ve tozumamalıdır. Epoksi uygulanan yüzeyler ancak uygulandıkları yüzeyler kadar sağlam olurlar. Kesinlikle epoksi kaplama veya epoksi boya yapılacaksa, bütün yüzeyin yenilenmesi gerekebilir.

Beton Basınç ve çekme Dayanımı
Epoksi uygulama yapılacak yüzeyde, beton basınç dayanımı en az C25 standardında ve beton yüzey çekme dayanımı en az 1,5 N/mm2 olmalıdır. Çekme dayanımı kontrolü çekme test cihazı (Pull Off çekme Test Cihazı) ile yapılmalıdır.