Dekapol Epoxy & Polyurethane Systems
egetek-epoksi-img-01.jpg
egetek-epoksi-img-02.jpg
egetek-epoksi-img-03.jpg
egetek-epoksi-img-04.jpg
egetek-epoksi-img-05.jpg
egetek-epoksi-img-06.jpg
egetek-epoksi-img-07.jpg
egetek-epoksi-img-08.jpg

Epoksi Kaplama veya Epoksi Boya Yapılacak Betonarme Zeminler için Teknik Şartname


1. Epoksi Kaplama veya Epoksi Boya Uygulanacak Beton Yüzeyler:

Epoksi boya veya epoksi kaplama yapılacak beton sınıfının en az C25 Basınç dayanımı: 25 N/mm2) ve beton yüzey çekme dayanımının 1,5 N/mm2 üzeri olması gerekmektedir. Oluşabilecek çekme gerilmelerine karşı çift kat çelik hasır veya projesine uygun donatılarının yerleştirilmiş olması gerekir. Epoksi uygulama yapılacak yüzeyde yüzey sertleştirici kullanılmamalıdır. Yüzey, perdah makinesinde tepsi takılı haldeyken düzgün bir şekilde perdahlanmalı, pürüzsüz ve dalgalanma olmayan bir yüzey elde edilmelidir. Perdah makinesinden tepsi çıkartılarak ince perdah yapılmasına gerek yoktur. Çatlak kontrolü için genel mühendislik kuralları çerçevesinde derz kesim işlemi yapılmalıdır. Epoksi boya veya epoksi kaplama yapabilmek için betonun bağıl nem oranının %5'in altında olması gerekir. Yani; mevsim ve ortam koşullarına bağlı olmakla birlikte beton dökümünden itibaren 2-4 hafta kadar geçmelidir. Gerekli nem koşulları ve bekleme süreleri sağlanamıyorsa, farklı astar ve kaplama sistemleri değerlendirilmelidir.

2. Epoksi Kaplama-Epoksi Boya Yapılması Saha Şartları ve Uygunluk Testleri:

2.1. Genel:
Epoksi kaplama veya epoksi boya yapılabilmesi için, saha betonunun yukarıda tariflenen teknik özelliklerde olması gereklidir. Yüzeyin epoksi uygulamaya uygun olup olmadığına bu bilgiler ışığında karar verilecektir. Beton yüzeyi sağlam, tam olarak bitirilmiş, çatlaksız,kuru, yüzey üzerindeki tüm parçacıklardan, tozdan vb. arındırılmış olmalıdır. Yüzeyler çukur, kırık, çatlak, segregasyon gibi hatalar içermemeli ve tozumamalıdır. Epoksi uygulanan yüzeyler ancak uygulandıkları yüzeyler kadar sağlam olurlar. Kesinlikle epoksi kaplama veya epoksi boya yapılacaksa, bütün yüzeyin yenilenmesi gerekebilir.

2.2 Beton Basınç ve Çekme Dayanımı:
Epoksi uygulama yapılacak yüzeyde, beton basınç dayanımı en az C25 standardında ve beton yüzey çekme dayanımı en az 1,5 N/mm2 olmalıdır. Çekme dayanımı kontrolü çekme test cihazı (Pull Off Çekme Test Cihazı) ile yapılmalıdır.

2.3. Sıcaklık ve Nem:
Epoksi uygulaması için, ortam sıcaklığının 10°C 'nin üzerinde, beton yüzeyi sıcaklığının 5°C ‘nin üzerinde, beton nem oranının koşulsuz %5 ve altında, koşullu %9 ve altında, ortamdaki bağıl nem oranının 23°C için %76 ‘nın altında olması gerekmektedir. Bağıl nemin; şebnem noktası olarak da söylenen yoğuşma sıcaklığının altında olması gerekmektedir. Beton nem oranı nemölçer kullanılarak ölçülmeli, gerektiğinde ortam sıcaklığı yükseltilmelidir.
• Kaplanacak alan boş ve temiz olacaktır.
• Zemin kaplaması işlemi sırasında diğer çalışanların girmesine izin verilmeyecektir.
• Bütün pencere ve kapılar yerleştirilmiş ve kapalı olacaktır.
• Hava dolaşımı ve yüzeyde su sızıntısı olmamalıdır.