Dekapol Epoxy & Polyurethane Systems
egetek-epoksi-img-01.jpg
egetek-epoksi-img-02.jpg
egetek-epoksi-img-03.jpg
egetek-epoksi-img-04.jpg
egetek-epoksi-img-05.jpg
egetek-epoksi-img-06.jpg
egetek-epoksi-img-07.jpg
egetek-epoksi-img-08.jpg

Pigment Pasta Sistemleri


  • Su Bazlı Pigment Pasta
  • Epoksi Pigment Pasta
  • Polyester Pigment Pasta
  • Akrilik Boya Pigment Pasta
  • Mürekkep için pigment Pasta
  • Deterjan için Pigment Pasta